Pyhäjärven suojeluohjelma

Pyhäjärven suojelutyöllä halutaan turvata hyvä vedenlaatu, järven monipuolinen käyttö ja vesiympäristön monimuotoisuus.

Uutiset

Ajankohtaista

2021-2027

Pyhäjärven suojelutyö jatkuu

Pyhäjärveä uhkaa rehevöityminen. Rehevöitymiskehitystä vastaan on toimittu jo vuodesta 1995. Suojelutyö on historiansa aikana ollut menestyksekästä, mutta hyvän vedenlaadun, järven monipuolisen käytön ja vesiympäristön monimuotoisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin yhä lisätoimia. Suojeluohjelman viides toimikausi ajoittuu vuosille 2021-2027.

Suojeluohjelman tavoitteet

  • Ulkoisen ja sisäisen ravinnekuormituksen pienentäminen
  • Tavoitteita edistävä tutkimus
  • Laaja toimijaverkosto ja yhteistyö
  • Viestintä

Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Pöytyän (ent. Yläne) kuntien alueella ja sen valuma-alue ulottuu myös Oripäähän ja Loimaalle (Alastaro). Järvi on alueellisesti merkittävä vesialue sekä virkistyskäytössä että kuntien ja teollisuuden raakavesilähteenä.

Suojeluohjelman ulkopuolelta

Pyhäjärven kuvia ja kuulumisia voit seurata asukkaiden ylläpitämästä Facebook-ryhmästä Pyhäjärvi – Satakunnan Helmi.

Pyhäjärven suojeluohjelma 2021-2027

Pyhäjärven suojelutyön viides toimikausi.

Lue lisää

Pyhäjärven puolesta

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja.

Lue lisää

Laituri

Pyhäjärven suojeluohjelman tiedotuslehti.

Lue lisää