Viides toimikausi 2021-2027

2021-2027

Pyhäjärven suojeluohjelma

Pyhäjärven suojelutyö jatkuu vuosina 2021-2027 viidennellä toimikaudella, jonka rahoitukseen alueen kunnat, teollisuus ja yhdistykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet.

Pyhäjärven suojeluohjelman tavoite on ylläpitää ja turvata Pyhäjärven hyvä tila tulevinakin vuosina ja säilyttää sen moninaiskäyttö kestävällä pohjalla.Tähän mennessä järven tilan turvaamiseksi tehty työ on ollut tuloksellista ja järven rehevöitymiskehitys on saatu hidastumaan ja tila on viime vuosina pysynyt vakaana. Kuitenkin mm. viime vuosien talvet runsaine sateineen ja ravinnepiikkeineen ovat osoittaneet, että Pyhäjärven tila on edelleen uhattuna ja suojelutyötä on erittäin tarpeellista jatkaa.

Pyhäjärven suojelutyössä alkoi vuoden 2021 alussa viides toimikausi ja Pyhäjärven suojeluohjelma 2021-2027 on jo parhaillaan käynnissä Pyhäjärvi-instituutissa. Pyhäjärviseudun ja sen lähiympäristön kunnat, teollisuus ja järjestöt rahoittavat Pyhäjärvi-instituutin toteuttamaa Pyhäjärven suojeluohjelmaa. Instituutin vesistötoimialalla työskentelee 4-6 vesiensuojelun ammattilaista, jotka osallistuvat osa-aikaisesti Pyhäjärven suojeluohjelman toteuttamiseen. Toimien koordinoinnista vastaa Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Lauri Anttila.

Suojeluohjelman tavoitteet

• Ulkoisen ja sisäisen ravinnekuormituksen pienentäminen
• Tavoitteita edistävä tutkimus
• Laaja toimijaverkosto ja yhteistyö
• Viestintä

Tarkempi suojeluohjelma ja tietoa suojeluohjelman toiminnasta

Pyhäjärven suojelurahasto rahoittaa Pyhäjärven suojeluohjelmaa

Pyhäjärven suojelurahasto rahoittaa vuosina 2021-2027 toimivaa Pyhäjärven suojeluohjelmaa. Rahaston jäsenet osallistuvat suojelutyön perusrahoitukseen vuosittaisella maksuosuudellaan. Suojelutyötä rahoitetaan lisäksi EU-hankerahoituksella.

Pyhäjärven suojelurahasto mukana projekteissa

Pyhäjärven suojeluohjelma toteuttaa suojelutoimia erilaisissa hankkeissa. Kaikki käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet löydät Pyhäjärvi-instituutin hankesivulta. Alla olevista linkeistä löydät esimerkkejä käynnissä olevista hankkeistamme.