Säkylän Pyhäjärvi on Suomen tutkituin Pyhäjärvi

Pyhäjärvi on lounaisen Suomen suurin järvi ja sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen maakuntajärvi.

Pyhäjärviä on Suomessa 39 kappaletta. Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Pöytyän (ent. Yläne) kuntien alueella ja sen valuma-alue ulottuu myös Oripääähän ja Loimaalle (Alastaro). Järvi on alueellisesti merkittävä vesialue sekä virkistyskäytössä että kuntien ja teollisuuden raakavesilähteenä. Järven ja sen ympäristön asukkaiden yhteinen historia on pitkä; ensimmäiset ihmiset ovat liikkuneet Pyhäjärven alueella jo arviolta 9000 vuotta sitten ja monien menneiden sukupolvien toiminta on kytkeytynyt järveen ja vaikuttanut sen tilaan.

Pyhäjärven allas on muodoltaan avoin ja matala. Järven keskisyvyys on vain 5,4 metriä ja sen pohja on suhteellisen tasainen -  järvessä on vain yksi pienialainen syvänne järven länsiosassa. Pyhäjärvessä on pinta-alaansa nähden suhteellisen vähän saaria (saaria on tosin lähesä sata, mutta ne ovat pienikokoisia) ja saarettomuuden ja altaan avoimuuden ansiosta Pyhäjärvellä aukeaakin sen pituussuuntaan vaikuttava näkymä: yli 20 km pituinen saareton järvenselkä.

Pyhäjärveen laskee kaksi suurta jokea, Pyhäjoki järven itärannalla ja Yläneenjoki järven eteläkärjessä. 

Valuma-alue 615 km²
Pinta-ala 154 km²
Tilavuus 0,84 km³
Keskisyvyys 5,4 m
Suurin syvyys 26 m
Rantaviivan pituus 80 km

Valuma-alue

Järven pinta-alaan (154 km²) nähden valuma-alue on suhteellisen pieni, maa-alaltaan 461 km². Veden viipymä järvessä on yli neljä vuotta, ja suuri osa valuma-alueelta veden mukana tulevista ravinteista jää järveen nopeuttaen rehevöitymistä (kuormitus-sivulla lisää tietoa järven ravinnekuormituksesta).

Lisätietoa Pyhäjärvestä löytyy mm. Järviwikistä, joka on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Suomen järvien ja merialueiden verkkopalvelu.