Sääasema ja vedenlaatupoiju palvelevat taas Pyhäjärvellä

Pyhäjärven vedenlaatua on seurattu jo yli kymmenen vuoden ajan jatkuvatoimisilla menetelmillä. Nyt seurannan mahdollistavat paikalliset sidosryhmät.

Pyhäjärven vedenlaadun seurantaa on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan jatkuvatoimisilla menetelmillä. 2010-luvulla järvellä palveli mittauslautta, joka kuitenkin vaurioitui myrskyssä vuonna 2018. Vuodesta 2019 asti järvellä on toiminut vedenlaatupoiju sekä sääasema, jotka tuottavat lähes reaaliajassa tietoa järven olosuhteista niin järven virkistyskäyttäjien, kalastajien kuin tutkijoidenkin hyödyksi. Vedenlaatu ja säädata ovat taas vuonna 2024 vapaasti saatavilla esimerkiksi Pyhäjärven suojeluohjelman verkkosivujen kautta (pyhajarvensuojelu.net -> Pyhäjärvi -> mittausasema) tai suoraan osoitteessa luodedata.fi/pyhajarvi/mittausasema. Asemat mittaavat mm. veden lämpötilaa, sameutta, levärunsautta (klorofylli-a), ilman lämpötilaa, tuulennopeutta ja -suuntaa sekä sademäärää.

Jatkuvatoiminen seuranta on aiempina vuosina toteutettu usean toimijan yhteistyönä: päärahoitus on tullut Suomen ympäristökeskuksen projekteista, laitteiston on toimittanut Luode Consulting Oy ja vedenlaatusensorien säännöllisestä huollosta on vastannut Pyhäjärven järvipelastajat ostopalveluna. Pyhäjärven suojeluohjelman toteuttamat hankkeet ovat puolestaan perinteisesti vastanneet jatkuvatoimisten sensorien vertailunäytteenotosta ja näytteiden analysointikustannuksista.

Vuodelle 2024 Suomen ympäristökeskus ei kuitenkaan löytänyt sopivaa rahoitusväylää poijun ja sääaseman ylläpidon jatkamiselle. Arvokkaan tutkimusaineiston turvaamiseksi sekä järven laajan käyttäjäjoukon palvelemiseksi Pyhäjärven suojeluohjelma yhdessä Pyhäjärven suojeluyhdistys ry:n ja Pyhäjärven hoitoyhdistys ry:n kanssa vastaavat asemien rahoituksesta vuonna 2024. Data-aineiston analysointia jatketaan edelleen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Pyhäjärven suojeluohjelma kiittää paikallisia sidosryhmiä panostuksesta seurannan jatkamiseksi!