Laajoja monimuotoisuuskunnostuksia Pyhäjärven saari- ja lahtialueilla

Menneiden kahden viikon aikana Pyhäjärvellä on toteutettu mittavia vesikasvillisuuden poistotöitä vesiympäristön ja rantaluonnon monimuotoisuuskunnostuksiin liittyen. 

Menneiden kahden viikon aikana Pyhäjärvellä on toteutettu mittavia vesikasvillisuuden poistotöitä vesiympäristön ja rantaluonnon monimuotoisuuskunnostuksiin liittyen. Rikkaat rannat -hankkeessa kohdealueina ovat Sarvonlahden ja Maninlanlahden ympäristöt. Herkät hiekat -hanke puolestaan keskittyy Iissalon ja Emäkarin saarialueille. Hanketoimia koordinoi Pyhäjärvi-instituutti. HELMI-elinympäristöohjelmasta päärahoituksensa saavien hankkeiden osarahoitukseen osallistuvat myös Pyhäjärven suojeluohjelma, Pyhäjoen, Iso-Säkylän ja Vähä-Säkylän osakaskunnat sekä Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry.

Herkät hiekat -hanke toteutti monimuotoisuuskunnostuksia Emäkarin (kuvassa) ja Iissalon saarialueilla.
Herkät hiekat -hanke toteutti monimuotoisuuskunnostuksia Emäkarin (kuvassa) ja Iissalon saarialueilla.
Iissalon kunnostuskohteesta poistettiin järviruokoa. Toimenpiteellä ehkäistään liettymistä ja umpeenkasvua.
Iissalon kunnostuskohteesta poistettiin järviruokoa. Toimenpiteellä ehkäistään mm. liettymistä ja umpeenkasvua.

Kohdealueilla lisääntynyt vesikasvillisuus aiheuttaa rehevöitymistä ja umpeenkasvua sekä heikentää alkuperäisiä luontoarvoja. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään myös matalien hiekkapohjaisten alueiden liettymistä ja umpeenkasvua. Toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta ja luontoarvoja sekä vahvistaa linnustollisia arvoja. Yhtenäisillä ruovikkoalueilla tehtävillä laikuttaisilla vesikasvillisuuden poistoilla edistetään lisäksi kalojen, etenkin hauen, kutualueiden toimivuutta. Poistettavan kasvimassan mukana poistuu järvestä lisäksi ravinteita. Suurin osa poistettavasta kasvillisuudesta on järviruokoa.

Tarkoituksena ei ole ollut tehdä laajoja parturointeja vaan luoda vaihtelevia vesialueita vesieliöstön käyttöön. Kasveja on poistettu myös umpeenkasvun kannalta kriittisiltä alueilta, jotta toimenpiteiden jälkeen alueilla veden vaihtuvuus kasvaa. Poistotöitä on tehty sekä niittämällä että kasvillisuuden juurakoita nyppien. Kasvimassa on kerätty talteen ja kuljetettu rantaan maantäyttöön käytettäväksi.

Ruovikkoalueita laikuttamalla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luontoarvoja, vahvistetaan alueen linnustollisia arvoja ja edistetään kalojen kutualueiden toimivuutta.
Ruovikkoalueita laikuttamalla lisätään luonnon monimuotoisuutta ja luontoarvoja, vahvistetaan alueen linnustollisia arvoja ja edistetään kalojen kutualueiden toimivuutta.
Poistotöitä tehtiin sekä niittäen, että juurakoita nyppien. Kasvimassa kerättiin talteen ja kuljetettiin rantaan.
Poistotöitä tehtiin sekä niittäen, että juurakoita nyppien. Kasvimassa kerättiin talteen ja kuljetettiin rantaan.

Alueille on tehty ennen toimien aloittamista vesikasvi- ja linnustoselvitykset sekä työsuunnitelmat toimien taustoittamiseksi. Osalla kohteista töitä jatketaan myös ensi vuonna laajemman vaikuttavuuden aikaan saamiseksi. Vesikasvien poistototyön ja vesikuljetukset suorittavat Antin kone & Kontinane Oy ja JaleLine Oy.

Herkät hiekat ja Rikkaat rannat -hankkeisiin pääset tutustumaan Pyhäjärvi-instituutin hankesivulla http://pyhajarvi-instituutti.fi/hankkeet