Pyhäjärven vesi lämpenee vauhdilla – haasteet näkyvät myös järvessä

Meneillään olevan hellejakson myötä pintavesien lämpötila on kohonnut vauhdilla ja tarjoaa lämpimissä vesissä viihtyville sinileville hyvät kasvuedellytykset.

Säkylän Pyhäjärvelläkin veden lämpötila on jo kohonnut ajankohdan äärilukemien tuntumaan ja sinilevähavaintoja on tehty monilta rannoilta. Kasviplanktonin kokonaisbiomassana tarkasteltuna Pyhäjärven levärunsaus on vielä alkuviikon ajan ollut maltillisella tasolla. Maanantaina näkösyvyysmittaukset ylsivät ympäri järven yli kolmeen metriin kertoen veden vähäisestä sameudesta. Järven vedenlaatupoijun datasta havaitaan myös levärunsautta indikoivan klorofylli-a:n pitoisuuksien olevan maltillisella tasolla (Kuva 2). Järviveden ravinnepitoisuudet eivät myöskään ole poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Kohonneiden lämpötilojen ansiosta yhä suurempi osuus kasviplanktonista on kuitenkin sinilevää, ja lämpötilan noustessa entisestään levärunsauden kasvu on todennäköistä. Kiihkeimmän kasvukauden ollessa käynnissä levärunsaudessa voi tapahtua äkillisiä muutoksia. Pyhäjärvellä tuulet saavat aikaan merkittävää paikallista vaihtelua vedenlaatuun järven eri osissa, ja varsinkin tyynellä säällä jo pienempikin määrä levää nousee pintaan silmin nähtäväksi kukinnaksi. Pyhäjärven vedenlaatupoijun tietoja mm. veden sameudesta, klorofylli-a pitoisuudesta ja lämpötilasta pääsee tarkastelemaan oheisen linkin takaa: luode.fi/pyhajarvi.
Järvessä esiintyy tällä hetkellä etenkin Dolichospermum sp. suvun sinilevää, joka voi tuottaa myrkkyjä järviveteen. Havaintoja sinilevistä on tehty varsinkin järven itärannalla. Mikäli rantavedessä havaitaan runsaasti sinilevää, on uimista ja veden käyttöä syytä välttää. Varsinais-Suomen ELY-keskus tuottaa mittavia aineistoja Lounais-Suomen sinilevätilanteesta. Levähavaintoja pääset tarkastelemaan esimerkiksi seuraavien linkkien takaa: www.jarviwiki.fi/wiki/levätilanne ja https://www.ely-keskus.fi/levatilanne. Voit myös olla yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen leväpuhelimeen, puh. 0295 022 530.

Helteiden tuomista haasteista huolimatta Pyhäjärven suojeluohjelma toivottaa kaikille hyvää ja turvallista juhannusta!

 


Kuva 1. Pyhäjärven pintakerroksen vedenlämpötila on kohonnut ajankohdan äärilukemien tuntumaan (lähde: vesi.fi / Suomen ympäristökeskus).
 


Kuva 2. Levärunsautta indikoivan klorofylli-a:n pitoisuudet ovat Pyhäjärvessä maltillisella tasolla. Kuvaajan tarkastelussa on kuitenkin hyvä huomioida, että sinilevät eli syanobakteerit sisältävät klorofylli-a:n lisäksi muita yhteyttämisväriaineita, jolloin kuvaaja luultavasti aliarvioi sinileväbiomassan runsautta (lähde: Suomen ympäristökeskus & Luode consulting).
 


Kuva 3. Dolichospermum cyanobakteerin helminauhamaista rihmaa (lähde: arkistokuva, kuvaaja Kristiina Vuorio).